Tarieven 2024

Vergoeding

gecontracteerde verzekeraars
Met de volgende zorgverzekeraars hebben ik een contract in 2024:

 • De Friesland
 • FBTO
 • Interpolis
 • De christelijke
 • ZieZo
 • Zilveren Kruis
 • DSW
 • inTwente
 • Stad Holland
 • SZVK
 • AZVZ
 • Zorg en Zekerheid
 • Aevitea
 • Salland
 • a.s.r.
 • a.s.r. Ik kies zelf

Bij zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb gaat de rekening van de verleende hulp rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en krijgt u (mogelijk) een rekening in verband met het eigen risico.

Ongecontracteerde verzekeraars
Staat uw zorgverzekeraar er niet tussen dan heb ik geen contract voor 2023. De volgende zaken zijn dan van belang :

U heeft een restitutiepolis bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar. Een restitutiepolis geeft de cliënt doorgaans recht op 100% vergoeding van ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat u in eerste instantie zelf de rekening krijgt en het bedrag volledig vergoed krijgt, minus het eigen risico. Soms zijn er extra voorwaarden, check uw polisvoorwaarden en overleg met de verzekeraar!

U heeft een naturapolis (afgesloten) bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar. Over het algemeen wordt ongeveer 75% vergoed. Ook hier krijgt u de rekening van ons en dient u de rekening in te dienen. U krijgt dan ongeveer ¾ vergoed minus het eigen risico.

Voor een goed overzicht van de verschillende polissen kunt u klikken op: overzicht polissen. Kijk bij uw ongecontracteerde zorgverzekeraar en u ziet het percentage van het maximale NZa tarief wat per consult vergoed wordt. In het eerste gesprek kunnen we de financiele consequenties voor uw verder bespreken.

Als u verzekerd bent bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar is het verstandig om voor de behandeling te informeren bij uw verzekeraar. Aangezien we volgens alle verplichte regels werken (zoals een dbc openen en een verwijsbrief van de huisarts) dient de zorgverzekeraar altijd (een deel) te vergoeden.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een algemeen eigen risico kent van € 385,- per jaar. Als u nog geen andere kosten heeft gemaakt kan het zijn dat u deze € 385,- zelf dient te betalen.