Home

Als u op zoek bent naar therapie in Groningen bij een psycholoog of psychotherapeut en al langer met psychische klachten rondloopt dan bent u bij Praktijk Wolters aan het juiste adres. U kunt denken aan klachten als somberheid, angstklachten, depressieve klachten, relatieproblemen, terugkerende problemen in contact met vrienden, perfectionisme, je altijd anders voelen dan anderen of altijd voor anderen klaar staan.

Op dit moment is er geen ruimte. Zodra er weer ruimte is in de praktijk wordt het vermeld op de site. U kunt contact opnemen via het contacformulier.

Therapeut

Hugo Wolters, van Praktijk Wolters in Groningen, heeft als (klinisch) psycholoog en psychotherapeut bij verschillende instellingen gewerkt: het UMCG, GGZ Friesland ,GGZ Drenthe en Yorneo. Daarnaast is hij docent management bij het SPON voor de opleiding tot klinisch psycholoog en gepromoveerd aan de Rijks Universiteit Groningen. Hij heeft ervaring in het behandelen van angstklachten, dwangstoornissen, somberheid, psychotische kwetsbaarheid, gezins- en relatieproblemen, traumagerelateerde problematiek, identiteitsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek.

Hugo Wolters werkt met schematherapie, EMDR, client-centered therapie, groepstherapie en cognitieve therapie.

Kwalificaties en Registratiegegevens:

 

 

Klinisch Psycholoog BIG-nummer 89066010225
Psychotherapeut BIG-nummer 19066010216
Kwaliteitsstatuut Hugo Wolters

Werkwijze

U kunt zich via het contactformulier bij psychotherapie praktijk Wolters in Groningen aanmelden als u geïnteresseerd bent in therapie. Hierna zal er contact worden opgenomen en wordt u uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek heeft als doel om kennis te maken en om te onderzoeken of de werkwijze en therapeut bij u past.

Mocht u een behandeling willen aangaan, dan krijgt u een aantal vragenlijsten, de resultaten van de vragenlijsten worden doorgesproken en er wordt stilgestaan bij uw klachten. Waarop gezamenlijk een behandelplan wordt gemaakt en de behandeling begint.

Tarieven 2020

Vergoeding
Afgelopen jaren hebben we telkens contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Voor het jaar 2020 hebben we besloten om niet met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten.

We hebben deze beslissing genomen om verschillende redenen. Sommige zorgverzekeraars hebben eisen die betrekking hebben op hoe de hulpverlening gedaan wordt. Wij vinden dat wij als professionele hulpverleners dit bepalen en niet de zorgverzekeraar. Daarnaast hebben enkele zorgverzekeraars ook eisen die niet passend zijn voor een kleine praktijk als de onze, omdat ze te veel tijd kosten en een grote kostenpost zijn. Tot slot bepalen de zorgverzekeraars ook een maximaal bedrag dat per jaar vergoed wordt, een prijsplafond. Als dit plafond bereikt is, dienen we zorg te blijven verlenen, maar wordt dit niet betaald. Bij enkele zorgverzekeraars zou dit plafond al behaald worden bij 4 cliënten. Op basis van deze redenen hebben we met enkele zorgverzekeraars geen contract afgesloten.

gecontracteerde verzekeraars
Met de volgende zorgverzekeraars hebben we een contract in 2020:
Zilveren Kruis Achmea
Avéro Achmea
Interpolis
FBTO
Take care now!
Pro Life
Dvz zorgverzekeraars
Zorgverzekeraar OZF
Amersfoortse
Ditzo
Beter Dichtbij
IAK (a.s.r.)
Aevitae (a.s.r.)
Caresco (a.s.r.)
Turien & Co (a.s.r.)
ONVZ
VvAA
PNO Zorg
Salland Verzekeringen
HollandZorg
Energiek
Salland ZorgDirect
Zorg en Zekerheid
De Friesland

Bij zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben gaat de rekening van de verleende hulp rechtstreeks naar de zorgverzekeraar en krijgt u (mogelijk) een rekening in verband met het eigen risico.

Ongecontracteerde verzekeraars
Staat uw zorgverzekeraar er niet tussen dan hebben we geen contract voor 2018. De volgende zaken zijn dan van belang voor de zorgverzekering die u afsluit.

U heeft een restitutiepolis (afgesloten) bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar. Een restitutiepolis geeft de cliënt doorgaans recht op 100% vergoeding van ongecontracteerde zorg. Dit betekent dat u in eerste instantie zelf de rekening krijgt en het bedrag volledig vergoed krijgt, minus het eigen risico.

U heeft een naturapolis (afgesloten) bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar. Over het algemeen wordt ongeveer 75% vergoed. Ook hier krijgt u de rekening van ons en dient u de rekening in te dienen. U krijgt dan ongeveer ¾ vergoed minus het eigen risico.

Voor een goed overzicht van de verschillende polissen kunt u klikken op: overzicht polissen

Als u verzekerd bent bij een ongecontracteerde zorgverzekeraar is het verstandig om voor de behandeling te informeren bij uw verzekeraar. Aangezien we volgens alle verplichte regels werken (zoals een dbc openen en een verwijsbrief van de huisarts) dient de zorgverzekeraar altijd (een deel) te vergoeden.

Eigen risico
Houdt u er rekening mee dat uw ziektekostenverzekering een algemeen eigen risico kent van € 385,- per jaar. Als u nog geen andere kosten heeft gemaakt kan het zijn dat u deze € 385,- zelf dient te betalen.

Contactformulier

Als u contact wilt met Hugo Wolters, klinisch psycholoog en psychotherapeut in Groningen, dan kunt u onderstaand formulier invullen. Er is op dit moment geen ruimte in de praktijk.